Uitreiking PSO certificaat door wethouder Bert van Swam aan de directie van VAN RAAIJ groenverzorging B.V.